DEKİD Hakkımızda

Dişhekimliği Klinik İşletmelerinin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sektöründe gereksinim duyduğu tüm alanlarda katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

DEKİD, Üye kliniklerin profesyonel klinik işletmeciliği ve sürdürülebilir verimli üretimleri için bütünsel yaklaşımın katma değerini paylaşarak sektörde farkındalık yaratmak felsefesini benimsemiştir.

Üye Kuruluşların, ihtiyaç duydukları yetenekleri keşfetmesi ve değerlendirmesine yönelik etkili yöntem ve araçlar geliştirmek için oluşturulan çalışma komisyonları derneğimizin alt yapısını oluşturmaktadır.

Yalın ve çoğulcu Yönetim anlayışından ivmelenen DEKİD kuruluş hedeflerine ulaşmak için kısa ve uzun dönem planları tamamlanmıştır.

 

DEKİD’den KARELER