Amaçlar

Üye Klinik Haklarının Savunulması

Kliniklerimizin çağımıza uygun kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla değerlendirilip, değişkenlik gösteren bölgesel uygulamaların önüne geçilmesi gerekmektedir. Derneğimiz bunun sağlanabilmesi için tüm resmi kurumlar nezdinde gerekli girişimleri yapacaktır.

Etik Değerleri Korumak

Kliniklerimiz arasında reklam/tanıtım, personel istihdamı ve diğer konularda işbirliği hedeflenmiştir.

Üye Klinikler Arası İşbirliği

Kliniklerimizin gelişmesine yardımcı olacak her türlü hukuki, finansal ve insan kaynakları konularındaki işbirlikleri derneğimizce koordine edilecektir.

Üye Kliniklerin Karlılığını Korumak

Rekabetin hızla arttığı piyasa koşullarında üye kliniklerin doğru işletme stratejileri ile yapılanmaları ve yeni gelir getirici faaliyetlerde (ör: dental sigortalar) bulunabilmeleri desteklenecektir.

DEKİD’den KARELER