2019 Yılında kurulan DEKİD, Türkiyenin önde gelen girişimci Dişhekimlerinin ve klinik işletmecilerinin oluşturduğu gönüllü bir Diş hekimliği sinerji kuruluşudur.

DEKİD, üyelerinin temsil ettiği klinik işletmeler itibariyle Türkiye ekonomisinde Diş hekimliği tedavi hizmet sektöründe üretim,katma değer,kayıtlı istihdam, profesyonel klinik işletmeciliği ve  sağlık turizmi gibi alanlarda çok değerli temsil yeteneğine sahiptir. Kuruluş amacı ve çalışması ile etik değerlere sahip, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının temel ilke kabul edildiği bir oluşumdur.

Yönetim Kurulu olarak DEKİD’in yönetim sorumluluğu işbirliği ve dayanışma, katılımcılık, ihtiyaçlara ve beklentilere duyarlılık, etik kurallar çerçevesinde yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Temel yaklaşımımız; DEKİD Tüzüğünde belirtilen amaçlar kapsamında üyelerimizin gelişmelerine destek olmak, kamu denetiminin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak, üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, mesleki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmalar yapmak ve üyelerimiz arasında yardımlaşmayı sağlayarak birlik ve dayanışmayı güçlendirmektir. Bu nedenle, yeni çalışma döneminde yapacağımız faaliyetlerde siz değerli üyelerimizin görüş, öneri ve katkıları bizlere güç katacaktır.

Derneğimize katılımınızın sizlerin ve kurumlarınızın gelişimlerine katkıda bulunacağına ve gelişiminde değer yaratacağına inanıyor, sizleri aktif üyelerimiz olarak görebilmeyi diliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla

AHMET KİĞILI

DEKİD YÖNETİM KURULU BAŞKANI